เน็ตซิม ซิมอินเตอร์เน็ต เครือข่าย 3G
User Reivew

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

เน็ตซิม

★★★★★
5 5 1
เน็ตซิม 3g เร็วดีจัง ราคาถูก99บาท

LTE สามารถดาวโหลดเริ่มต้น ที่ความเร็ว 100 Mbps

LTE เทคโนโลยีที่ล้ำยุค ซึ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกๆ ในเอเซียที่ใช้เทคโนโลยี พร้อมๆ กับประเทศญี่ปุ่น

LTE สามารถดาวโหลดเริ่มต้น ที่ความเร็ว 100 Mbps สามารถทำความเร็วในการอัพโหลด เริ่มต้นที่ 50 Mbps เริ่มตัวเปิดตัวครั้งแรกที่ กรุงสตอกโฮล์ม และ กรุงออสโล ยุโรปซึ่งเป็นเจ้าแห่งการพัฒนาระบบ Mobile ได้เริ่มต้นก่อน เนื่องจากแนวโน้มตลาดผู้บริโภค มีความต้องการในการใช้ application บนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ตัวอย่างการใช้งานที่ต้องการปริมาณข้อมูลมาก คือ การสื่อสาร ที่ไม่ได้หวังเพื่อได้ยินแค่เสียง ยังต้องการเห็นหน้า และต้องเห็นแบบชัดๆ เช่น high definition หรือ ต้องการเห็นแบบเป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพแสดงการจราจรออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ เลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสม ล้วนแต่ต้องใข้การรับส่งข้อมูลอย่างมหาศาลและตลอดเวลา LTE จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้และสิ่งใหม่ใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

จากการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด เพราะดีที่สุดไม่คงอยู่ตลอดกาล LTE หรือ 3.9G จึงได้พัฒนาเพื่อให้มีความเสถียร สามารถรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก มีการพัฒนาเพื่อ ลดข้อด้อยของเทคโนโลยี่ 3g ทำให้ต้นทุนในการติดตั้งและการซ่อมบำรุงต่ำ ก่อให้เกิดการใช้งานสูงสุด

สำหรับในประเทศไทย กทช. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 3G เป็น 3.9G LTE เพื่อให้ทัดเทียมต่างประเทศ โดยเบื้องต้นได้อนุญาต ให้ TOT และ AIS ทดลองใช้เทคโนโลยี่ LTE บนความถี่ 1800 Mhz และ 2300 Mhz บนช่องสัญญาณโดยรวม 20 ช่อง หลังจากสิ้นสุดการประมูล และออกใบอณุญาติได้สำเร็จ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆในเอเซียที่ใช้เทคโนโลยี LTE พร้อมๆ กับประเทศญี่ปุ่น


Best resolution1280x768 , 1366x768 Copyright ©2009 Smart Solution Thailand All rights reserved.