เน็ตซิม ซิมอินเตอร์เน็ต เครือข่าย 3G
User Reivew

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

เน็ตซิม

★★★★★
5 5 1
เน็ตซิม 3g เร็วดีจัง ราคาถูก99บาท

Mobile เลือกอย่างไร จึงจะสามารถรองรับอนาคตได้

Mobile หมายถึง สิ่งที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้สะดวก ซึ่งก่อนที่จะพัฒนามักจะเคลื่อนที่ไม่ได้ ปัจจุบันหมายถือ Mobile โฟนเป็นสำคัญ

Mobile คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ใช้พลังงานน้อย ทำหน้าที่ได้หลายอย่างติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ได้ และที่สำคัญคือ สามารถเพิ่มหน้าที่การทำงานได้ซึ่งก่อนที่จะมีการพัฒนามักจะพกพาหรือเคลื่อนที่ไม่ได้

ปัจจุบันหมายถึง Mobile โฟน หรือโทรศัพมือถือ เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากในอดีตโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก แต่ด้วยต้องเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์เพื่อการใช้งานจึงทำให้โทรศัพท์ต้องอยู่ กับที่ในบริเวณที่จำกัด เมื่อมีการพัฒนาขึ้นมา จนนำไปสู่การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สายขึ้น พัฒนารูปแบบโทรศัพท์เป็นแบบ Mobile จึงเริ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพกพา มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมเป็นสังคม การติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงอยู่ การพัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในทุกระยะ

โทรศัพท์แบบ Mobile หรือ มือถือนี้ไม่เพียงเป็นแค่อุปกรณ์ในการสนทนาเท่านั้น หากแต่เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารอย่างแท้จริง คือสามารถรับ ส่งขอ้มูลทั้ง ภาพ และเสียง ติดต่อแบบหมู่คณะพร้อมพร้อมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทาง เพียงแต่คุณเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิมากพอ และเชื่อม Mobile ของคุณด้วยซิมเน็ต ของเราเพียงเท่านี้ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นได้


Best resolution1280x768 , 1366x768 Copyright ©2009 Smart Solution Thailand All rights reserved.