เน็ตซิม ซิมอินเตอร์เน็ต เครือข่าย 3G
User Reivew

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

เน็ตซิม

★★★★★
5 5 1
เน็ตซิม 3g เร็วดีจัง ราคาถูก99บาท

Modem มีความสำคัญในโลกปัจจุบันยุคที่มีการแข่งขันสูง

Modem เชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต พูดคุย เห็นหน้า โดยไม่ต้องเสียเงินค่าโทรศัพท์ ประโยชน์ที่มีมากมายทำให้ modem มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ

Modem คือ อุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ ในยุคแรก โมเด็มทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณ จากดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อทำการส่งไปตามสายโทรศัพท์และในทางกลับกัน ก็แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้

โมเด็มมีความสำคัญในโลกที่มีการแข่งขันสูง เพราะคืออุปกรณ์สำคัญที่ย่อเล็กใบนี้มาอยู่เพียงแค่เอื้อม เราสามารถติดต่อกับชาวต่างประเทศที่อยู่ไกล ข้ามมหาสมุทรข้ามทวีปได้ก็เพราะโมเด็ม เชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต พูดคุย เห็นหน้า โดยไม่ต้องเสียเงินค่าโทรศัพท์เลย

การพัฒนาของโมเด็มมีอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสำคัญในการเชื่อมต่อให้ได้ความเร็วสูง เริ่มแรก โมเด็มสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยความเร็ว 1200 bps มีการพัฒนามาเรื่อย จนสามารถได้ความเร็ว 56 Kbps ด้วยปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนา เป็น DSL Modem ที่สามารถเชื่อมต่อความเร็วสูงสุด 8 Mbps ที่เรารู้จักกันดี ADSL Modem ที่ใช้กันตามบ้านส่วนใหญ่

ซึ่งจากความสามารถในการเชื่อมต่อสูงสุดนี้ ทำให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์โปรแกรม หรือ onine application ขึ้นมากมาย เมื่อเราเข้าสู่ยุด 3g ยุคที่สร้างเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ไหน หรือ เมื่อก็ได้ ได้มีการพัฒนา modem 3g ขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะฝังอุปกรณ์ตัวนี้ในโทรศัพท์ เช่น iphone หรือ Tablet ให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้โดยตรง เพื่อเข้าถึงได้โดยง่ายเพียงใส่เน็ตซิมเข้าไป Modem ภายในเครื่องก็จะดำเนินการทันที

Modem


Best resolution1280x768 , 1366x768 Copyright ©2009 Smart Solution Thailand All rights reserved.