tablet คอมพิวเตอร์พกพา ในยุคสังคมออนไลน์

tablet เป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ สามารถพกติดตัวได้ วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษ มีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถถือได้ด้วยมือเดียวและน้ำหนักเบากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

tablet (แท็บเล็ต) คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆ โดยการ เขียน และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต เป็น ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้, กระดาษ หรือ หินชนวน แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่

หลาย บริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป แต่โดยหลักๆ แล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ “แท็บเล็ต พีซี (Tablet personal computer)” คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ และใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงาน เป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง ซึ่งไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Laptops ตรงที่อาจจะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งาน แต่อาจจะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน (มีแป้นพิมพ์ปรากฎบนหน้าจอใช้การสัมผัสในการพิมพ์) และทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน

และ “แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ (tablet Computer) หรือเรียกสั้นๆ ว่า แท็บเล็ต “table” คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ มีขนาดกลางและใช้หน้าจอ สัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊ตบุ๊คแบบ convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบสไลด์ ด้วยความที่มีน้ำหนักเบา ขนาดพกพา จากการวิจัยการตลาดพบว่าปริมาณผู้ซื้อนิยม Tablet มากขึ้นแทนที่ Notebook บางคนขายโน๊ตบุ๊ต เพื่อให้มาซื้อ Tablet แทน เพราะสามารถใช้งานออนไลน์ได้มากกว่า